Christian Blenne Lien, megler Espedalen Fjellgrend