For deg som liker komfort og ekte opplevelser

I Espedalen Fjellgrend er utsikten unik og inntrykkene sterke
Eiendomstomtene er romslige, med størrelser fra 1000-4000 kvm. Sydvendt beliggenhet med utsikt over Espedalsvatnet og med store friområder rundt. Nærhet til bade- og båtplass. Med på kjøpet får du også vei, vann, avløp og strøm. Espedalen Fjellgrend ligger ca 7 mil fra Lillehammer, langs Bjørnsonvegen (Rv 255).

Hyttetomter i Espedalen

Tomtene i Espedalen Fjellgrend har høy standard med vei, vann, avløp og strøm. Fine, solrike og sydvendte tomter fra 1000kvm – 4000kvm. Det er store friområder mellom tomtene, som gir en følelsen av å være alene på fjellet. Feltet er av naturen formet som terrasser i terrenget med panoramautsikt mot Espedalsvannet. Det er lagt vekt på å finne den beste plasseringen for den enkelte tomt. Naturen i Espedalen er fantastisk med gode rekreasjonsmuligheter både sommer og vinter.

 • Tomter i varierende størrelse fra ca 1 000 – 4 000 kvm.
 • Priser fra kr 480 000,- til kr 1 350 000,-.
 • Ferdig opparbeidet veg til tomtegrense.
 • Tilknytningspunkt for vann, avløp og strøm i / nær tomtegrense.
 • Tilknytningsavgifter for vann og avløp er inkludert i prisen!
 • Oppmålingsutgifter / utarbeidelse av målebrev.

 

Beliggenhet

Hytteområdet har en meget fin og solrik beliggenhet i Espedalen Fjellgrend, med en høyde fra 735 m.o.h til 870 m.o.h. Romslige hyttetomter med syd/vestlig helling, samt flott og fri utsikt over Espedalsvannet og store fjellområder. Tomtene er utviklet med utgangspunkt i best mulig plassering, og naturen er formet for å gi tomtene panoramautsikt og mye friområder rundt seg. Espedalen har nærmest uberørt natur og en vennlig villmark, og er perfekt for hyttekjøpere som ønsker ro og fred. Med på kjøpet får du ferdig opparbeidet veg til tomtegrense, tilknytningspunkt for vann, avløp og strøm.

Det er ca. 20 minutters kjøring til nærmeste alpinanlegg med familiebakke. Kort reiseveg til Skeikampen via veg fra Olstad til Austlid, som er et friluftseldorado sommer som vinter. Det er videre ca 10 km til Joker i Svatsum eller ca 22 km til Coop i Skåbu. Cirka en time med bil til Lillehammer.

Beskrivelse av nærområdet / fasiliteter

Espedalen har flotte turmuligheter sommer som vinter. Sommeren innbyr til rikelige muligheter for sykkel, fiske, jakt og flotte turstier langs vann og på fjellet.

Vinteren byr på fantastiske muligheter i maskinpreparerte spor og scooter løyper i nærområdet og på snaufjellet. Løypene som består av ca 180 km går i variert terreng som skog, li og vidder i et snørikt område. Løypetraseer er at ulik vanskelighetsgrad. For den alpininteresserte kan du innen en drøy time med bil nå alpin-destinasjoner som Hafjell, Kvitfjell, Skei og Gålå.

Her kan man få flotte naturopplevelser gjennom hele året, samt et unikt kultur- og naturliv. I Espedalen finner vi blant annet Jettegrytene i Helvete, en unik fjellkirke med særegen og gammel gravholme samt nikkelgruver/masovn fra 1846. Det er flotte utfluktsmuligheter i umiddelbar nærhet til hytteområdet som må oppleves, bl.a. Langsua nasjonalpark. I dette området finner en også flotte muligheter til ørretfiske sommer og vinter. I og utenfor nasjonalparken finnes det hytter tilhørende Gausdal fjellstyre med enkel standard til en svært hyggelig pris pr. natt. I nasjonalparken går flere DNT merkede stier blant annet til Jotunheimen og Valdres. DNT har også flere ubetjente hytter til disposisjon. Jakttradisjoner tusener av år tilbake har gitt området hele 1000 fangstgroper. Her vil du finne stillheten og fantastisk natur!

Byggemåte

Den enkelte kjøper står fritt til å velge leverandør av hytte og andre leveranser.

Alle tomtene er tilknyttet helårsveg, strøm og felles vann og avløpsanlegg. Tilknytningspunkt for tekniske innretninger er lagt nær tomtegrense. Her vil man få fullfasilitetshytter med bilveg helt fram til hyttedøra. Tilknytningsavgift for vann og avløp, samt oppmålingsutgifter er inkludert i kjøpesummen.

Parkering / Garasje

Det er parkering på egen grunn. Det er mulighet for oppføring av garasje ihht. reguleringsbestemmelser.

Adkomst

Tomteområdet ligger i Espedalen/Vestre Gausdal. Følg E6 nord fra Lillehammer, og ta av ved skilting til Fåberg/Gausdal. Følg Fv 255 til Segalstad Bru/Østre Gausdal, ta til venstre og følg riksvei i retning Espedalen. Passer turistattraksjonen Helvete og Strand Fjellstue. Avkjøring til tomtefeltet på høyre hånd ca. 1 km forbi Strand Fjellstue, og er godt merket med informasjonsskilt. Ca. 7 mil fra Lillehammer.

Beskrivelse av tomtefeltet

79 romslige hyttetomter i Espedalen Fjellgrend med varierende størrelse. Fra 1000-4000 kvm med romslige friområder inne i grenda og inntil hytteområdet. Priser fra kr 480 000,- til kr 1 350 000,-. Se gjeldende prisliste som følger som vedlegg til prospektet.

Sør/vestvendte naturtomter med ulikt potensiale og mange muligheter. Se reguleringsplan for ulike kombinasjoner av bygninger som kan oppføres.

Tomtene er i ferdig opparbeidet. Friområdene eies i dag av utbygger, Strand-Espedal AS, som tar sikte på å overføre hjemmelen til hytteierforeningen når anlegget er ferdig utviklet/solgt.

Hver enkelt tomt er merket med stikk med tomtenummer. Det er mulighet for hver enkelt å besiktige området på egenhånd. Megler og utbygger vil også legge opp til visninger i området, som bl.a. vil markedsføres i annonser.

Vei / Vann / Avløp

Offentlig vann og avløpsanlegg (overtatt av Gausdal kommune).
Privat veg.

Reguleringsforhold

Området hører inn under reguleringsplan for «Strand Espedalen». Reguleringsbestemmelser og kart følger som vedlegg til prospekt.

 • Tomter inntil 3 mål kan bebygges med T-BRA maks 200 kvm.
 • Tomter over 3 mål kan bebygges med T-BRA maks 300 kvm (F4, H4, J6, J7).
 • Det er tillat å bygge oppstuggu på begge tomtetyper.Kjøper oppfordres til å sette seg inn i gjeldende reguleringsplan med bestemmelser, samt å foreta alle undersøkelser med hensyn til eiendommens beskaffenhet, tilstand, beliggenhet og andre forhold så som offentlige og private installasjoner og veger, samt hva dette evt. skulle innvirke på tomteområdet, reguleringsplanen for området og utnyttelsesmulighetene.

Faste, løpende kostnader

 • Den enkelte kjøper er pliktig å være medlem i hytteeierforening som er dannet i område. Dette innebærer at hytteeiere må bære sin forholdsmessige andel av utgifter til foreningen (veg, stier, skiløyper etc).
  Vedtekter følger som vedlegg til prospekt.
 • Det er pliktig hytterenovasjon i området.
 • Vegene i området fra Fv 255 blir vedlikeholdt og drevet av hytteeierforeningen, slik at utgifter til vedlikehold m.v. fordeles mellom hytteeierne.
 • Vann- og avløpsnett, herunder vannkilde og renseanlegg, er overtatt og driftes av Gausdal Kommune.
Utsikt fra drømmehytta i Espedalen