Valg av hytte i Espedalen Fjellgrend

Det er ikke satt noe krav til hyttebyggerne om hvilke type hytte som bygges eller hytteleverandør, bare at man må forholde seg til reguleringsbestemmelsene for hyttefeltet. For å gi feltet et mest mulig helhetlig estetisk preg, er det tatt med i reguleringsbestemmelsene for Espedalen Fjellgrend at taktekkingen skal være torv, tre eller skifer og at tak og fasader skal ha mørke og matte farger. I og med at tomtene ligger i et naturlig terasse-terreng er det tillatt å bygge «oppstugu» med full takhøyde.


Jøra Bygg AS markedsfører, selger og bygger hytter, og våre arkitekter kan skreddersy din hyttedrøm.

Hos Tinde Hytter kan du velge blant et stort antall hyttemodeller. Hver enkelt modell kan tilpasses til omgivelsene og dine behov.

Hyttene fra Boligpartner har gode planløsninger og høy standard. Hvilken hytte passer din fritid?

Østlaft Bygg AS leverer Tradisjonsrik laft, og norsk lafteknute videreutviklet med hjelp av moderne teknologi.